За нас

Агроиндекс представлява на българския пазар интересите на водещи компании в областта на храненето на растенията и производители на голям набор от:

  • Биологично активни субстанции
  • Аминокиселини
  • Полипептиди
  • Торове за листно и почвено приложение

Ние се стремим да предложим на клиентите актуална и изчерпателна информация за научните постижения на изследователските сектори на нашите партньори Биоиберика и Ирхер с оглед постигане на високи и устойчиви добиви при отглежданите от тях култури, с което искаме да дадем на всеки български фермер европейско самочувствие.

Клиентите ни са високообразовани, предприемчиви и интелигентни земеделски производители, които благодарение на нашите продукти през последните две години реализираха добиви, които до сега бяха недостижими.

Агроиндекс разполага със специална техника, благодарение на която са възможни демонстрационни третирания в оранжерии и на полето. С тези си демонстрации, фирмата дава уникалния шанс - фермерите сами да се убедят на практика, в ползата от използването на определен продукт.