Продукти

Тера-Сорб

Тера-Сорб

Торовете от гамата Тера-Сорб на испанската фирма BIOIBERICA се използват винаги, когато растенията се нуждаят от мощен физиологичен стимул за развитието си. Максимализират до краен предел усвояването на хранителни вещества, които за нетретираното растение на практика са недостъпни. Тера-Сорб отстранява състоянието на вялост в развитието, липса на прираст или незначителен такъв, абортиране и окапване на цветовете. Преодоляват се проблемите, възникнали вследствие на дефицит или излишък на торове и препарати. Елиминира действието на неблагоприятните климатични и биотични фактори. При отделните култури, особено тези, отглеждани при интензивни условия се наблюдава увеличаване на добивите до два пъти и повече. Тера-Сорб стимулира растенията да достигнат предела на генетичния си потенциал.

Виж продуктите от тази гама
АминоКвилант

Амино Квилант

Продуктите от гамата АминоКвилант на испанската фирма BIOIBERICA са многокомпонентни формулации, съдържащи аминокиселини, получени чрез ензимна хидролиза, както и различни по количество макро и микроелементи, рашаващи проблеми, възникнали от недостига на определен химичен елемент. Високата концентрация на хранителни и стимулиращи елементи, както и тяхната бионаличност само 1/2-1 час след прилагането им върху растенията ги прави уникални от практична гледна точка. Третирането с АминоКвилант способства за пълната асимилация на хранителните вещества, както тези, намиращи се в върху листата, така и тези в почвата, особено когато съдържанието на органично вещество в почвата не е достъпно. След третиране настъпва очевидна и бърза промяна в хабитуса на растенията, изразяваща се в интензивно оцветяване на листата и плодовете, подобрява се тургора на клетките, растенията са изключително свежи. АминоКвилант стимулират развитието на кореновата система, коригират водния баланс в растението, отстраняват състоянието на вялост в развитието, липсата на прираст или незначителен такъв. Растенията с лекота преодоляват проблеми, възникнали следствие на неблагоприятни климатични и биотични фактори.

Виж продуктите от тази гама
Специални продукти

Специални продукти

Специални продукти

Виж продуктите от тази гама